องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น