องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
คู่มือประชาชน
 
[ ดูทั้งหมด ]
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 11 คน
เมื่อวาน 13 คน
อาทิตย์นี้ 35 คน
เดือนนี้ 129 คน
ปีนี้ 517 คน
ทั้งหมด 14908 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (3.12.2556)  ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559
       ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนในเขต เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 
  ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประส...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโจดหนองแก
  กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
  กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.