องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โจดหนองแก
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
โครงสร้างองค์กร
คู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
แห่เทียนเข้าพรรษา 9 วัด อบต.โจดหนองแก ประจำปี 2558
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  พิธีมอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในงานราชพิธี
       ถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  พิธีมอบต้นดาวเรืองเพื่อใช้ในงานราชพิธี
  โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน วันที่ 10 สิงห...
  โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหา...
  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา 9 วัด ตำบลโจดหนองแก ประจ...
  ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก...
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร การทำพรมเช็ดเท้า
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.