องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
คู่มือประชาชน
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.โจดหนองแก
 
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2553
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
      
 
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560
  อาลัยในหลวง 9 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย รำลึกในพระมหากร...
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน ตามหลักปรัชญาเศรษฐก...
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร
  โครงการฝึกอาชีพราษฏร การทำพรมเช็ดเท้า
  โครงการอบรมอาชีพราษฏรสานตะกร้าพลาสติ
  ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโจด...
  องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประส...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลโจดหนองแก
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.