องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 

2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-04