องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
2 นโยบายการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
3 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
4 ประกาศใช้แผนตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) พ.ศ. 2566 - 2569 [ 30 ก.ย. 2565 ]0
5 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]14
6 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]15
7 นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.โจดหนองแก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]16
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 ส.ค. 2565 ]23
9 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 9 ส.ค. 2565 ]37
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการจัดเก็บ [ 19 ก.ค. 2565 ]55
11 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 30 มิ.ย. 2565 ]39
12 ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 6 มิ.ย. 2565 ]64
13 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]59
14 ส่งบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]42
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]86
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]81
17 ประกาศประชาสัมพันธ์ [ 28 มี.ค. 2565 ]94
18 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]107
19 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 7 ก.พ. 2565 ]81
20 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12