องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด...[วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 25]
 
  การตะหนักรู้เกี่ยวกับ PM 2.5[วันที่ 2024-02-09][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 [วันที่ 2024-01-15][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-08][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...[วันที่ 2024-01-03][ผู้อ่าน 43]
 
  จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ 2567[วันที่ 2024-01-02][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์[วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 35]
 
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ [วันที่ 2023-12-28][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2023-12-27][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับประชาชน[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-12-18][ผู้อ่าน 23]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11