องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก...[วันที่ 2021-12-30][ผู้อ่าน 24]
 
  ใครอยากกลับบ้าน..โทรหาเรา[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 101]
 
  รณรงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคCovid-19[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 125]
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญา...[วันที่ 2021-05-07][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบประเมิน ITA บุคคลภายน...[วันที่ 2021-04-01][ผู้อ่าน 72]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพราษฎร ประจำปี 2563[วันที่ 2020-09-09][ผู้อ่าน 180]
 
  กิจกรรมโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สู...[วันที่ 2020-09-01][ผู้อ่าน 55]
 
  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกป่...[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 48]
 
  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกปร...[วันที่ 2020-06-26][ผู้อ่าน 115]
 
  ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า [วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 57]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอาย...[วันที่ 2020-06-24][ผู้อ่าน 139]
 

หน้า 1|2|3|4|5