องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
  ภาพถ่ายการลงพื้นที่ของ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 11]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรีย...[วันที่ 2023-08-28][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี...[วันที่ 2023-08-22][ผู้อ่าน 24]
 
  ภาพถ่ายมอบรถโยกให้กับผู้พิการ[วันที่ 2023-08-21][ผู้อ่าน 18]
 
  ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 12]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ สัปดาห์ที่ 11[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 15]
 
  ภาพถ่ายการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 17]
 
  ภาพถ่ายรับมอบใบประกาศการประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อ...[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 15]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ สัปดาห์ที่ 10[วันที่ 2023-08-10][ผู้อ่าน 19]
 
  โรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ สัปดาห์ที่ 9[วันที่ 2023-08-03][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการ "ปลูกต้นคูณ" [วันที่ 2023-07-26][ผู้อ่าน 19]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9