องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วัดบ้านศรีชมพู ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566 

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27