องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการอุดหนุนเงินให้กับทุกหมู่บ้านในการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - วันที่ 2 มกราคม 2567 การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27