องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567


วันที่ 12 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 

โดยมีน้อง ๆ นักเรียนภายในเขตตำบลโจดหนองแก เข้าร่วมกิจกรรม 

ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27