องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 

โดยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดทำถังขยะเปียกภายในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 

 

2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27