องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองก่อนทำการเปิดการเรียนการสอน จำนวน ๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยคณะผู้บริหารร่วมในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ด้วย
2024-05-15
2024-05-09
2024-02-09
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27