องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ดำเนินโครงการเฝ้าระวังยาเสพติด และป้องกันยาเสพติด โดยร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พล เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โจดหนองแก ให้คาวมรู้เกียวกับโทษภัย และวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติด พร้องทั้งสุมหาสารเสพติด ในสถานศึกษา
2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07