องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้พิการที่พอจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว
2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07