องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน  61  ราย
2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-04