องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย


องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มอบถุงยังชีพผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน  61  ราย
2022-12-28
2022-11-10
2022-09-13
2022-08-22
2022-08-11
2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23