องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559


ภาพงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีโรงเรียนในเขต เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
2022-12-28
2022-11-10
2022-09-13
2022-08-22
2022-08-11
2022-07-12
2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23