องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจความต้องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ


วันที่ 26 - 27 มกราคม 2565 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ลงพื้นที่สำหรวจความต้องการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในเขตตำบลโจดหนองแก เพื่อนำส่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น 

2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07
2022-01-31