องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมและการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น


2023-04-20
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2022-12-28
2022-11-10
2022-09-13
2022-08-22
2022-08-11
2022-07-29