องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เข้ารับการฝึกอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมและการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น


2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07
2022-01-31