องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565


2022-06-10
2022-04-25
2022-03-25
2022-03-23
2022-03-22
2022-03-21
2022-02-21
2022-02-10
2022-02-07
2022-01-31