องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2565


2024-01-15
2024-01-08
2024-01-03
2024-01-02
2023-12-28
2023-12-28
2023-12-27
2023-12-18
2023-12-18
2023-12-04