องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 
 
 
-ว่าง-
 
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน