องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]12
2 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
3 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]8
4 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 1 ส.ค. 2566 ]9
5 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]10
6 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]9
7 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]6
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]40
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]40
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]44
11 แสดงผลข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]39
12 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]9
13 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
14 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]6
15 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]6
16 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]6
17 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]8
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]137
19 ข้อมูลสถิติการให้บริการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]135
20 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]135
 
หน้า 1|2