องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 11 เม.ย. 2567 ]14
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 11 เม.ย. 2567 ]11
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]41
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]41
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 14 พ.ย. 2565 ]44
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]40
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 24 มี.ค. 2565 ]134
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]131
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 พ.ย. 2564 ]136
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]149
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]147
13 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) [ 17 มิ.ย. 2563 ]145
14 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ม.ค. 2563 ]195
15 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2563 ]151
16 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 7 ต.ค. 2562 ]144
17 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) [ 4 มิ.ย. 2562 ]148
18 แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ๔ ปี (๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) [ 26 ก.พ. 2562 ]152
19 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๑ [ 24 ม.ค. 2562 ]201
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]157