องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 [ 9 พ.ย. 2563 ]180
2 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2563 ]156
3 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบขัอบัญญัติงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]163
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]157
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัตงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]150
6 รายงาน-รายละเอียดประมาณการ-รายจ่าย ประกอบข้อบญญัติงบประมาณ 2562 [ 5 พ.ย. 2561 ]165
7 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]197
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) [ 23 ต.ค. 2561 ]158
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) [ 3 เม.ย. 2561 ]167
10 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 22 ก.ย. 2560 ]216