องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


โครงสร้างองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงสร้างองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ