องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ