องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ