องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ