องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


พระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ๒๕๕๙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ๒๕๕๙
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ