องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ