องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ