องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


แจ้งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แจ้งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ