องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนพัฒนา 5 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อมูลทั่วไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อมูลทั่วไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ