องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ