องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


ประกาศใช้แผนระยะยาว (3 ปี)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนระยะยาว (3 ปี)
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ