องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน


บันทึกการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกการจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ปี 2566
 
สรุปรายงานการประเมินตนเอง ปี 2566
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ