องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


แบบรายงานและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ