องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานบริหารจัดการความเสี่ยง


รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลและติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ