องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
งานบริหารจัดการความเสี่ยง


แบบ บส.1 - บส.3 (การบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบ บส.1 - บส.3 (การบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ