องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ