องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการให้บริการงานพัสดุและทรัพย์สิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการให้บริการงานพัสดุและทรัพย์สิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ