องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงสร้างองค์กร (ผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ