องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ