องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ