องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


รายงานการประชุมสภา ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที 31 ตุลาคม 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 วันที 31 ตุลาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ