องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


รายงานการประชุมสภา ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2560 วันที 18 สิงหาคม 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการประชุมสภา ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2/2560 วันที 18 สิงหาคม 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ