องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น


ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.พ. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ