องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ