องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ