องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ