องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า

    รายละเอียดข่าว

23 มิถุนายน 2563 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ