องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อมูลพื้นฐาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ข้อมูลพื้นฐาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ