องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ